Business Strategy advisor

Vi ger företag och personner
affärsstadighet.

Kontakta oss
Vi hjälper dig att överleva inflation
Digital transformation CW1 strategi advisory och ekonomisk rådgivning

Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas

För vissa personer är digitalisering enbart relaterat till teknologi. Men för oss är det mycket mer än så. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla tjänster, produkter och affärer. Genom att göra det hjälper vi till att främja tillväxt och utveckling hos både medarbetare och företag. Vi strävar efter att våga tänka större och uppmuntrar till att öppna nya dörrar och upptäcka nya möjligheter som tidigare inte var kända.

Vi hjälper 6 entreprenörer och 12 små företag att komma igång med en ständig affärsplan och även arbetskraft inom försälning, ledning, Ekonomi och IT.

Vi hjälper 4 medelstora företag att komma igång med deras IT plan, ledning, Riskbedömning och Compliance.

Vi hjälper 2 stora företag med ESG och CSR raportering, ISO:er, Efterlevnad och Hållbarhet .

privacy and compliance consultants

INFORMATIONSSÄKERHET & COMPLIANCE

Vi hjälper dig att skydda informationen på rätt sätt

För att lyckas med informationssäkerhet är det avgörande att det sker en förändring i attityder och beteenden. På CW1 arbetar vi också med informationssäkerhet & compliance utifrån ett verksamhetsperspektiv och i gränslandet mellan Strategi och IT. Våra DPO-as-a-Service hjälper våra kunder skapa en stark informations- och dataskyddskultur och vara förberedda på nya utmaningar inom informationssäkerhet och efterlevnad.

IT utmaningar som vi kan lösa?

Våra Tjänster

Digital Strategi (CTO-as-a-Service)

Cloud eller Onsite? AWS, Azure eller Google? En välutvecklad strategi kan hjälpa företag överstiga utmaningar.

Expertis och forvaltning

Cloud eller on-premises, våra experts kan förvalta och fix hela systemet snabbt. Vi har erfarenhet av hela tre mölnleverantör och samtidigt även on-premises databas, servrar, och custom-system som t.ex Microsoft Infrastruktur och Active Directory.

Cybersäkerhet-as-a-service

Genom att använda cybersäkerhet-as-a-service kan företag outsourca viktiga säkerhetsuppgifter, inklusive nätverksövervakning, identifiering av hot och säkerhetsincidenthantering, till experter på området.

DPO-as-a-service

En DPO-as-a-service-tjänst kan inkludera hantering av alla aspekter av dataskydd, inklusive övervakning av GDPR-efterlevnad, bedömning av dataskyddsrisker, genomförande av dataskyddsåtgärder och hantering av säkerhetsincidenter.

IT plattformar

Behöver du hjälp med någon av dessa plattformar?

consultants infrastruktur

TRYGG AFFÄRSMODELL

Trygg för båda dig och oss

Vi "rekryterar" inte konsulter som ska vara på plats hela tiden. Istället jobbar vi projektbaserat, vilket innebär att vi tar hem projekt eller skickar ett team på plats i 1-2 dagar för att konfigurera all nödvändig hårdvara. Projektet faktureras utifrån antal timmar som vi lägger på det samt kostnaderna för projektet och betalas alltid vid leverans. Vi är också rättvisa och fakturerar endast för de timmar som faktiskt används till ett rimligt pris (från 600 kr/tim).

cybersäkerhet cw1

LADDA NER VÅR CHECKLISTA

CISO Checklista

Riskanalys är en viktig process inom IT för att identifiera och bedöma potentiella risker som kan påverka säkerheten och driftskontinuiteten för system och data. Genom att genomföra en grundlig riskanalys kan organisationer förstå vilka hot som kan uppstå, bedöma sannolikheten för att dessa hot inträffar och bedöma konsekvenserna av dessa händelser.

Ladda ner

Mänsklig digitalisering: Hitta den perfekta partner som sätter människor i första hand

Om du letar efter en digitaliseringspartner som sätter människor i första hand kan du överväga att arbeta med en ovanligt mänsklig partner. En sådan partner skulle fokusera på att förstå och uppfylla dina behov och krav på ett personligt och empatiskt sätt. De skulle ta sig tid att lyssna på dina idéer och önskemål och använda sin expertis och erfarenhet för att skapa skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov. En ovanligt mänsklig digitaliseringspartner skulle också arbeta med integritet, öppenhet och kommunikation som kärnvärden, vilket skulle säkerställa en transparant och pålitlig relation. Genom att arbeta med en sådan partner kan du vara säker på att dina digitaliseringsbehov hanteras på ett effektivt och mänskligt sätt.

Kostnadsfri offertSkicka
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.